Understroem - by Martin Dam Kristensen.jpg

Tema i 2018: Bridging

2018 er andet år med det treårige tema ’Bridging’, hvor der på tværs af kunstarter vil blive bygget bro mellem bydele, alder, viden, interesser, genrer og oplevelser. Der skabes nye rum, hvor kunst og kultur kan udfolde sig.

Aarhus Festuge skaber hvert år liv og kreativitet i byen med mere end 1000 events, og siden 1979 har der været et overordnet tema, som alle arrangører inviteres til at bruge. 

Temaerne har traditionelt kun gældt for et år, men i 2017 valgte Aarhus Festuge temaet 'Bridging' for en treårig periode. Direktør for Aarhus Festuge, Rikke Øxner, fortæller om baggrunden for valget af temaet:

- En af Festugens fornemste opgaver er at skabe nye forbindelser, og ved at bygge bro kan vi iscenesætte rum og rammer for det gode møde, for nye fællesskaber, det nye byliv og nye oplevelser. Sammenhæng og sammenhold skaber tillid og overblik for festugegæsten, den enkelte borger og for byen. Det skal der arbejdes med i både lille og stor skala.

I 2018 tager vi hul på andet år med ’Bridging’. Vi styrker de nye forbindelser, der blev indgået sidste år, og vi fortsætter med at bygge bro mellem genrer, mennesker og oplevelser. Dette års Festuge tager også favntag med de svære og ubærlige aspekter af livet, som vi alle stifter bekendtskab med før eller siden. Ensomhed, frygt og fordomme udforskes side om side med den festlighed og gode stemning, som Aarhus Festuge også repræsenterer – i livet som i Festugen; ”sorrig og glæde de vandre til hobe”.

Aarhus Festuge 2018 finder sted fra 31. august til 9. september. I år er det den danske multikunstner Martin Bigum, der står bag Festugeplakaten, hvor han for første gang i sit kunstneriske virke har kastet sig over et blomstermotiv.

Læs mere om årets plakat her.