Årets tema og plakat

aaf_hjemmeside_crop_2017.png

Årets tema og plakat

I 2017 foregik Festugen under temaet ’Bridging’, og på tværs af kunstarter blev der bygget bro. Mellem bydele, alder, viden, interesser, genrer og oplevelser. Der blev skabt nye rum, hvor kunst og kultur kunne udfolde sig, og hvor byen kunne opleves på en ny og måske øjenåbnende måde.

- I Festugen summer hele byen af liv, aktivitet og kreativitet. Teater, dans, musik, debat, scenekunst og mad finder vej til både de traditionelle og nye scener med over 1000 events på over 100 venues. Opfattelsen af de steder, vi måske tager for givet i hverdagen, ændres med små og store nedslag i bybilledet. Vi udforsker de nye bydeles potentiale og puster liv i gamle kendinge. Vi bygger bro mellem det groede og det byggede og mellem det velkendte og det foranderlige – natur og by smelter sammen i 10 sensommerdage.

- En af Festugens fornemste opgaver er at skabe nye forbindelser, og ved at bygge bro kan vi iscenesætte rum og rammer for det gode møde, for nye fællesskaber, det nye byliv og nye oplevelser. Sammenhæng og sammenhold skaber tillid og overblik for festugegæsten, den enkelte borger og for byen. Det skal der arbejdes med i både lille og stor skala, siger Festugens direktør, Rikke Øxner.

Som noget nyt er temaet valgt for en treårig periode (2017-2019), hvilket giver en række nye muligheder. Det bliver muligt i højere grad at udfolde temaet, og der er også klare fordele i forhold til langsigtet planlægning med samarbejdspartnere og de mange aktører, der bidrager til Festugen.

- Vi får bedre mulighed for at indgå flerårige samarbejder, som åbner op for andre og nye perspektiver både i forhold til måden at planlægge og arbejde på. Et treårigt tema kan sætte sig bedre fast, så gæster og arrangører derved bedre tager det til sig og aktiv bruger det. Det betyder desuden, at vi kan arbejde med nogle røde tråde fra år til år, som vi binder op på et kernetema. Festugen er og bliver en levende organisme, og den kommer også til at udvikle sig i løbet af de næste tre år, men vi er spændte på og glæder os til at kunne tænke længere og større end ét år ad gangen, siger Rikke Øxner.


Festugeplakat 2017

Årets Festugeplakat 2017 var skabt af den finske kunstner Annu Kilpeläinen. Med udgangspunkt i temaet fortæller plakaten en historie om sammenhold og fælles oplevelser. Motivet består af to broer, der spejler sig i hinanden. Den ene er af mursten og den anden af blomster, og tilsammen symboliserer de mødet mellem natur og kultur.

Se plakaten i fuld størrelse her.

Ved at bygge bro og mødes på midten opstår nye muligheder, og det er kunstnerens forhåbning, at plakaten inspirerer til netop det, når den op til og under Festugen pryder hele byen. Plakaten kan købes via plakaten.com.

Aarhus Festuge 2017 film